In de school: Smallsteps

In de school verzorgt Smallsteps de voor-, tussen- en naschoolse opvang. De buitenschoolse opvang Amigos is gevestigd, in het tweede lokaal rechts van de hoofdingang. Naast de peuterspeelzaal.

Nadat de school om 11.45 uur uitgaat, begint de tussenschoolse opvang , ook wel overblijf genoemd. Tijdens de overblijf komen er medewerkers van Smallsteps in de klas om samen met de kinderen te lunchen en daarna lekker buiten te spelen. Vanaf groep 3 is er voor alle kinderen een sportprogramma, de kinderen kunnen dan onder begeleiding van een ervaren sportbegeleider een half uur sporten. Om 12.45 uur gaan de kinderen weer de klas in en neemt de leerkracht het weer over. De tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 12.45 uur. Haidy Vianen is de overblijfcoördinator, zij is op school tussen 11.30 en 13.00 uur. De inschrijfformulieren voor de overblijf kunt u bij haar opvragen. Een abonnement kost € 1,90 per dag. Smallsteps werkt met een automatische bankopdracht. Bij de inschrijving tekent u daar gelijk voor. Wanneer uw kind geen gebruik meer wilt maken van de overblijf dient er een schriftelijke opzegging te worden gedaan. Dit kunt u doen doormiddel van een opzeggingsformulier deze kunt u aan de tso coördinator vragen en ingevuld bij haar afgeven. Zorg dat dit zo snel mogelijk gedaan word zodat de automatisch incasso ook weer tijdig stop gezet kan worden.

Na schooltijd worden de kinderen uit de onderbouw bij uitgaan van de school uit de klas opgehaald en worden onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar de BSO gebracht. De kinderen uit de bovenbouw komen zelfstandig naar de BSO. Wanneer alle kinderen aanwezig zijn wordt er iets te drinken en te eten aangeboden. Op woensdagmiddag en tijdens vakanties is er een lunch met gevarieerd brood en beleg .
De activiteiten die de kinderen kunnen beoefenen op de BSO staan altijd in het teken van vrije tijd. Wij gaan ervan uit dat de kinderen hun vrije tijd bij ons doorbrengen en daarom zal er nooit een dwingend activiteitenprogramma klaarliggen. We werken bij Amigos met een maand thema in dit thema zullen er allerlei activiteiten aangeboden worden. Maar de stelregel is wel; heb je geen zin dan ga je wat anders doen. Uiteraard motiveren wij de kinderen wel om met een activiteit mee te doen. Vanaf een uur of vijf worden de kinderen weer opgehaald.

Wij bieden ook opvang tijdens de vakanties en studiedagen.

In de school Smallsteps
Soort opvang: Buitenschools
Naam: BSO Amigos
Contactpersoon TSO: Haidy Vianen
Contactpersoon BSO: Diane Enthoven
Adres: Leksmondplein 31
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1108 EL
Telefoon Haidy: 06-15827732
Email Haidy: Haidy.Vianen@smallsteps.info 
Telefoon Diane: 06-15599691
Email Sabriene: Diane.Enthoven@smallsteps.info
Website: www.smallsteps.nl


Aan het plein: Partou

Buitenschoolse opvang (BSO) Nellestein biedt al sinds 1994 opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen van de Van Houtenschool en de Nellestein school worden vanuit dit centrum opgehaald.

Wij bieden het hele jaar door, op een paar feestdagen na, elke dag opvang aan van 7:30 tot 18:30 uur.

Wij verzorgen de voorschoolse opvang, tussen de middag lunch en na schoolse opvang.
Tijdens vakanties en studiedagen zijn wij de gehele dag geopend van 8:30uur tot 18:30 uur.

Tussen de middag verzorgen wij de lunch voor de kinderen. U hoeft geen broodtrommel meer te vullen. Deze lunch wordt verzorgd op het leksmondplein 26 in het gebouw van Partou tegenover de school. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd op 5 minuten loopafstand van de school in een prachtig ruim opgezet pand dat middenin het groen staat.
De wandeling erheen is altijd gezellig. Het groepje kinderen dat met de fiets komt, gaat onder begeleiding van een pedagogisch medewerker al fietsend naar het pand op Kelbergen 189.

Wij geven de kinderen de ruimte die ze nodig hebben om zich zo optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. De ruimtes van BSO Nellestein zijn onderverdeeld in verschillende “hoeken”, die gemakkelijk toegankelijk zijn en ieder een eigen functie hebben. Een theaterhoek, een knutselhoek, een zit en leeshoek voor de kinderen die behoefte hebben aan rust, een gameroom met computer en playstation een mega huishoek en een bouwhoek. Kinderen bezitten van nature een drang naar zelfstandigheid. Ze zijn actief, leergierig en nieuwsgierig. Het kindercentrum speelt daarop in door hen de vrijheid te bieden om de vaardigheden die ze al bezitten in hun eigen tempo en op een zelfgekozen manier te ontwikkelen. De groepsleiding schept de voorwaarden daarvoor. Ze bieden de kinderen het juiste materiaal in de juiste omgeving, maar blijven zoveel mogelijk op de achtergrond aanwezig. Er is in het centrum echter wel degelijk sprake van regels en structuur. Structuur en duidelijkheid maken de keuzevrijheid van de kinderen juist mogelijk.

Tijdens de vakanties worden er tal van activiteiten en uitstapjes aangeboden. Deze uitstapjes brengen voor u als ouder/verzorger geen extra kosten met zich mee. Om gebruik te kunnen maken van BSO Nellestein is er geen minimale afname verplichting, het is wel zo dat alleen kinderen die gebruik maken van de voorschoolse of na schoolse opvang gebruik mogen maken van de lunch tussen de middag.

Als u wilt komen kijken bent u van harte welkom. Bel gerust of spreek de pedagogisch medewerkers herkenbaar aan hun Partou jas, aan het schoolplein. Inschrijven gaat het snelst en makkelijkst via www.partou.nl. Partou biedt ook de mogelijkheid om u te helpen met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Aan het plein Partou
Soort opvang: Buitenschoolse opvang
Naam: BSO Nellestein
Locatiemanager: Sharon Krolis
Adres: Kelbergen 189
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1104 LJ
Telefoon: 020-6907328 & 06-53530160


Mops

Mops Kinderopvang biedt dag- en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Op onze kindercentra kan uw kind volop spelen, ontdekken, leren en plezier maken met andere kinderen. Op onze locatie Mops Leerdamhof bieden wij buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Bij Mops kunnen kinderen lekker knutselen, rustig lezen, heerlijk samen (buiten) spelen, of hun huiswerk maken. Tijdens de schoolvakanties organiseert Mops leuke en leerzame uitstapjes naar bijvoorbeeld de speeltuin of een museum.

Naast buitenschoolse opvang biedt Mops tussenschoolse opvang aan kinderen die naar basisschool Nellestein gaan. Tussenschoolse opvang is kosteloos op dagen waarop tevens naschoolse opvang wordt afgenomen. Broertjes en zusjes van 0 tot 4 kunnen voor dagopvang terecht op onze locatie Mops Leksmondplein. Dankzij de jarenlange intensieve samenwerking tussen Mops Kinderopvang en basisschool Nellestein verloopt de overgang van kinderdagverblijf naar basisschool naadloos.

Bij Mops wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Voorschoolse educatie is hier een onderdeel van. Om er voor te zorgen dat ieder kind een goede start kan maken op de basisschool wordt er gewerkt met de Voor- en Vroegschoolse Educatie-methode ‘Uk & Puk’. Spelenderwijs bevorderen wij de ontwikkeling van bijvoorbeeld spraak en taal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.

Alle thema’s van Uk & Puk zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar en sluiten aan op hun belevingswereld.

Mops Kinderopvang is 51 weken per jaar geopend, 5 dagen per week tussen 07:30 en 18:30. De week tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Tevens zijn wij gesloten op officiële feestdagen en studiedagen welke ruimschoots van te voren aangekondigd zullen worden.

We willen dat uw kind zich thuis voelt bij Mops en dat u uw kind met een fijn gevoel brengt en haalt. Daarom werken we met vaste pedagogische medewerkers die uw kind echt kennen, oprechte aandacht geven, goed verzorgen en uitdagen om nieuwe dingen te ontdekken. We bieden een plek waar uw kind heerlijk kan spelen en plezier maken, maar ook moet luisteren en leren omgaan met andere kinderen. Kortom een plek waar kinderen, onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers, hun horizon kunnen verbreden. Bij Mops Kinderopvang is uw kind verzekerd van een leuke tijd in een leerzame omgeving.

Voor meer informatie over Mops Kinderopvang verwijzen wij u graag naar onze website www.mopskinderopvang.nl Hier vind u tevens onze aanmeldformulieren.

Contactegevens Mops
Soort opvang: Kinderdagopvang
Naam: Mops Gaasperplas
Contactpersoon: Sultan Yildirim/Mirjam Telleman
Adres: Leksmondplein 25
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1108 EL
Telefoon: 020-8461111
To Top