Scholen leggen in deze documenten in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn.
De afgelopen jaren is veel gesproken over de wijze waarop dit in Amsterdam moet gebeuren. Worden alle scholen door één en dezelfde bril bekeken, of houden we rekening met verschillen die er zijn als het gaat om de samenstelling van de schoolbevolking, de buurt waarin de school staat, het aantal leerlingen dat naar scholen voor VMBO tot en met VWO gaat, etcetera.

De Kwaliteitswijzer verwijst naar een vernieuwde website die door de Amsterdamse schoolbesturen van Primair Onderwijs en de Gemeente Amsterdam is ontwikkeld. Het gaat om de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam met informatie over o.a. de leerresultaten op Amsterdamse scholen, dus ook onze school. Met het uitgeven van dit document loopt Amsterdam voor op een landelijke ontwikkeling waarbij alle scholen zich digitaal zullen gaan presenteren. In het Voortgezet Onderwijs (VO) kent men dat systeem al onder de naam ´Vensters voor Verantwoording´.

Scholen informeren ouders en leggen met de Kwaliteitswijzer in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn. In de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam zijn allerlei gegevens per school, dus ook van onze school opgenomen, zoals: het aantal leerlingen, de tussentijdse toetsresultaten, de CITO-eindtoets, het oordeel van de inspectie en de advisering naar het VO. De resultaten van scholen worden op een inzichtelijke manier gepresenteerd en vergeleken met scholen die een vergelijkbare schoolpopulatie hebben.

To Top