Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (nov. 2019).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wij begrijpen dat de schoolkeuze voor uw kind een belangrijke keuze is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zich goed kunt oriënteren. Wij willen u graag over onze school informeren in een persoonlijk gesprek met aansluitend een rondleiding. Uw kind is hierbij uiteraard ook van harte welkom. U kunt hiervoor telefonisch ( 020-6964563 ) een afspraak maken.
Daarnaast organiseren wij regelmatig op woensdag een open inloop dag. Heeft u hiervoor interesse? U bent van harte welkom op de volgende data: 27 november, 18 december, 29 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.

Kinderen die in Zuidoost wonen en bij ons worden aangemeld, hebben een plaatsgarantie op onze school.
De Amsterdamse scholen buiten Zuidoost geven deze plaatsgarantie niet.
Voor kinderen die buiten Zuidoost wonen, hebben wij vrijwel altijd plaats.

Uw kind op onze school registreren
Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

  • Vul het formulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt.
    Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Lever aansluitend het voorkeursformulier in op onze school.Let op:
  • Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert.
  • Ook voor een kind dat naar de voorschool van onze school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

Geen voorkeursformulier
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit op onze school krijgen, of opvragen bij de helpdesk (tel. 020 716 3801) of downloaden van bboamsterdam.nl

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016 4 maart 2020
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017 3 juni 2020
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017 4 november 2020

 Inschrijven
Als voor uw kind de plaatsgarantie geldt, bent u in principe verzekerd van een plaats. Wij vertellen u dit gelijk als u het voorkeursformulier inlevert.

Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Wanneer u van buiten Zuidoost komt, krijgt u circa 2 weken na de uiterste inleverdatum bericht waar uw kind een plaats heeft. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u zeker van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

To Top