Oriëntatie
Wij begrijpen dat de schoolkeuze voor uw kind een belangrijke keuze is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zich goed kunt oriënteren. Wij willen u graag over onze school informeren in een persoonlijk gesprek met aansluitend een rondleiding. Uw kind is hierbij uiteraard ook van harte welkom. U kunt hiervoor telefonisch ( 020-6964563 ) een afspraak maken met onze onderbouwcoördinator juf Friedel.

Naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 geboren zijn.

Aanmelden op onze school
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
· Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
· Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
· Vul in volgorde van voorkeur in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
· Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
· Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
· Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
· Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2012: 1 november 2015
· kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2012: 22 februari 2016
· kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2013: 1 juni 2016
· kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013: 1 november 2016

Kinderen die op één van de scholen van Sirius worden aangemeld zijn gegarandeerd van een plaats.
Een groot aantal Amsterdamse scholen (buiten Zuidoost) geeft deze plaatsgarantie niet af. Op zowel de gemeentewebsite als die van de scholen, vindt u informatie over de manier van aanmelden op die scholen en de hoe voorrang bij de plaatsing vergeven wordt.

Inschrijven
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

To Top