PO in actie!

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort en dat het tekort in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. U zult dat vast al hebben gemerkt hoeveel moeite het onze scholen kost om vervanging bij afwezigheid van een leraar te kunnen regelen.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leraren van de actiegroep PO in Actie (PO = primair onderwijs), alle vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf! 

Wij vragen u als ouders of verzorgers deze actie ook te steunen door de gezamenlijke petitie te ondertekenen op www.pofront.nl . Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op 27 juni a.s. zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Ook onze school gaat pas open voor leerlingen om 09.30 uur.

               

 

dalton-verantwoordelijkheid

dalton-samenwerking

dalton-zelfstandigheid

dalton-reflectie

To Top