Bezuinigingen Bredeschool Zuidoost

De afgelopen weken hebben verschillende mensen de petitie getekend tegen de voorgestelde bezuiniging op de Brede School Zuidoost. De bestuurscommissie Zuidoost stelde voor om in 2017 en volgende jaren € 500.000 te bezuinigen op de Brede School Zuidoost. Aanleiding voor het voorstel was een door de gemeente Amsterdam aan de stadsdelen opgelegde bezuinigingsopdracht.

Uw inspanningen (en die van veel andere partijen die tegen het voorstel hebben geageerd) hebben effect gehad! Op 6 oktober jl. heeft het college van B&W een verdeelvoorstel aan de Gemeenteraad gestuurd voor de eerste bezuinigingsronde in 2017. In dit voorstel is de bezuiniging op de Brede School voor 2017 niet opgenomen!

Alertheid blijft echter geboden. Het college van B&W knipt de structurele bezuiniging namelijk op in twee rondes. Per ronde moet een bedrag van € 7 miljoen worden bezuinigd.

In de eerste ronde valt de Brede School dus buiten de bezuinigingen. Voor de tweede ronde gaan de betrokken wethouders en de stadsdelen opnieuw met elkaar in overleg. Het is niet uitgesloten dat een bezuiniging op de Brede School Zuidoost dan weer in beeld komt. Vanzelfsprekend proberen wij de activiteiten van de Brede School hoog op de politieke agenda te houden. We hebben afgelopen periode weer bewezen hoe krachtig we een tegengeluid kunnen laten horen als de situatie daar om vraagt. Indien dit nodig is, doen we dat nog een keer.

Voor de korte termijn is dit een gunstig resultaat voor de Brede School. Graag bedanken wij iedereen voor alle inspanningen en acties om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi om te constateren dat de Brede School een niet meer weg te denken voorziening is voor de kinderen in Zuidoost.

 

 

 

 

– Groetjes Rosângela uit Groep 7 - 15 december 2015

dalton-verantwoordelijkheid

dalton-samenwerking

dalton-zelfstandigheid

dalton-reflectie

To Top