raketIn overleg met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost wordt een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod gerealiseerd. Voor de promotiefilm klik hier.

Wij vinden het belangrijk dat het onderwijscurriculum aansluit bij de activiteiten die in de Brede School worden aangeboden, zodat deze activiteiten betekenisvol voor de kinderen zijn. Wij zien de talentontwikkeling voor kinderen als een drietrapsraket waarmee we de leerlingen zo ver mogelijk op weg helpen.

  1. De eerste trap is het ontdekken van het talent onder schooltijd. Bijvoorbeeld door introductielessen onder schooltijd en door de koppeling met het curriculum van de school (denk aan het koppelen van activiteiten aan thema’s waar binnen de school aan wordt gewerkt op het gebied van taal, rekenen of wereldoriëntatie).
  2. De tweede trap is het ontwikkelen van het talent binnen de Brede School activiteiten.
  3. De derde trap is het doorontwikkelen van het talent binnen een vereniging. Zodat kinderen hun talent dusdanig ontplooien dat zij een voorbeeldrol vervullen.

Ons motto is ‘de Brede School geeft kinderen wortels en vleugels’.

De activiteiten zijn verdeeld over 3 blokken van 10 weken. In deze 3 blokken richten we ons op alle talentgebieden, om zo veel mogelijk leerlingen te kunnen bereiken. De talentgebieden zijn Sport, Lijf en gezondheid, Kunst en cultuur, Science en Media & ICT. Ouders zijn uitgenodigd om de blokken op een feestelijke manier af te sluiten en om een bijdrage te leveren rondom de organisatie van de presentaties/activiteiten. Hiermee wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. We vinden het belangrijk dat alle talentgebieden een ‘podium’ krijgen om aan een zo groot mogelijk publiek hun talent te kunnen presenteren.

Aan deelnemen zijn spelregels verbonden. Hieronder staan er een paar:

  • Je kunt alleen deelnemen als je leerling bent van de Nellestein.
  • Inschrijven kan via de website www.bredeschoolzuidoost.nl .
  • Deelname is gratis maar niet vrijblijvend.
  • Je moet altijd toestemming van je ouder(s/verzorgers hebben als je mee wilt doen.
  • Inschrijvingen worden verzameld en gecontroleerd. De schoolcoördinator bepaalt uiteindelijk aan welke activiteit(en) je mee kunt doen.
  • Je ontvangt altijd  een plaatsingsbevestiging.
To Top