Wij willen met ons onderwijs het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn voor ons effectiviteit en efficiency twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. De school vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Ons onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We willen omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Wij vinden dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan het meest effectief is.

To Top