Het leren samenwerken met anderen is van groot belang. Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen veel van elkaar leren, zowel op cognitief als op sociaal gebied. De school maakt onderscheid in twee soorten van samenwerken. Ten eerste is er het samenwerken op sociaal gebied. Dit is voornamelijk in de onderbouw aan de orde. Bij dit type samenwerken gaat het erom, dat iedereen met elkaar leert samenwerken. Communicatie is hierbij essentieel. Vanaf groep 3 richt het samenwerken zich naast het sociale aspect op de tweede vorm van samenwerken, namelijk samenwerken op cognitief gebied. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen die met elkaar samenwerken er beide van leren.

To Top