De school vindt het belangrijk dat kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken en dat een deel van de verantwoordelijkheid van de leerkracht wordt gedelegeerd naar de leerling. Delegeren van de verantwoordelijkheid voor het leren naar de leerling toe betekent, dat we de leerlingen verantwoordelijk stellen voor het eindproduct en voor de wijze waarop het product tot stand is gekomen. Naast dat wij de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en de (sociale) omgeving. Kinderen moeten kunnen omgaan met verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van elk kind. Het leert stap voor stap deze verantwoordelijkheid te hanteren. In de onderbouw gaat het om overzichtelijke keuzetaken die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Naarmate de kinderen zich meer ontwikkelen, worden de taken groter en moeilijker. Leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak en houden zelf werk/materiaal bij. Ook kunnen leerlingen binnen afgesproken regels regelmatig kiezen met wie ze werken en waar. Het daltononderwijs ziet een mens/kind als persoon die mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.

To Top