Het daltononderwijs wil kinderen ontwikkelen tot volwassenen, die zelfstandig kunnen denken en handelen. Zelfstandig werken motiveert de leerlingen om actief met hun taak aan het werk te zijn. Wanneer leerlingen zelfstandig werken kunnen zij dit doen op eigen niveau. Zelfstandig werken zorgt ervoor dat kinderen grip krijgen op hun werk en omgeving en dat zorgt voor veiligheid. Op de momenten dat de kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen te helpen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Zelfstandigheid van leerlingen betekent ook, dat kinderen zelf op zoek gaan naar oplossingsstrategieën, zelf problemen leren oplossen en opdrachten moeten uitvoeren. Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak/ dagtaak hebben de kinderen de keus om zelf te bepalen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de weektaak duidelijk aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven.

Wij vormen kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen meedenken en handelen. Het is nodig dat kinderen leren hoe informatie wordt verzameld. Omdat ieder kind hier verschillend mee om kan of wil gaan, kiezen wij voor een meer individuele benadering. Ieder kind heeft recht zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom kiezen we voor zelfstandig werken. De rol van de leerkrachten is het begeleiden en coachen van ieder kind. Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip, pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op. leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal raadplegen. Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.

To Top