Voorschool Gaasperplasjes
In het schoolgebouw van basisschool Nellestein is Voorschool de Gaasperplasjes (VVE Peuterspeelzaal) gehuisvest. De voorschool is gratis en biedt voor peuters van 2 ½ – 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Op de voorschool leren kinderen, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool. De lestijden zijn: dagelijks van 08.30 – 13.50 uur.

Ouders horen bij de voorschool
Als kinderen naar de voorschool gaan doen ouders mee. Ouders kunnen af en toe meedoen op de voorschool en regelmatig wordt er met ouders besproken hoe het met hun peuter gaat. Op de voorschool werken oudercontactmedewerkers/ouderconsulenten. Zij organiseren onder andere themabijeenkomsten over thema’s waar kinderen op de voorschool mee bezig zijn en geven informatie aan ouders over hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen met wat het op de voorschool leert. Peuters ontwikkelen zich niet alleen op de voorschool, maar ook thuis. Ook kunnen ouders voor lichte opvoedvragen bij de ouderconsulent terecht.

Samenwerking met de basisschool
De voorschool werkt nauw samen met de basisschool en gebruikt dezelfde methode, waardoor ze op dezelfde manier naar de kinderen kijken en zo de ontwikkeling goed kunnen volgen en stimuleren. Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar naderen, vindt een directe overdracht plaats tussen de voorschool en de basisschool. Verder maakt de voorschool gebruik van de faciliteiten (bijvoorbeeld het speellokaal) die de school biedt. Ook het jaarprogramma en activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Wilt u uw kind inschrijven?
De voorscholen in heel Amsterdam Zuidoost worden georganiseerd door welzijnsorganisatie Swazoom. Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 569 68 14 (van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur) of ga naar de website van Swazoom, www.swazoom.nl

logo ORIG. FONTS CMYK_met slogan wijd

To Top