Skip to content
Menu

Dalton Onderwijs

DSC_7155

De Nellestein vindt het belangrijk dat kinderen de verantwoordelijkheid krijgen om zelf keuzes te maken. Een deel van de verantwoordelijkheid van de leerkracht wordt overgedragen aan de leerling. Dat betekent dat wij de leerling verantwoordelijk stellen voor het maken van een opdracht en de wijze waarop de opdracht wordt volbracht.

Naast dat wij de leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat zij leren zorgvuldig om te gaan met hun materialen en de (sociale) omgeving. Doordat kinderen vroeg verantwoordelijkheid leren kunnen zij ook betere keuzes maken voor zichzelf. 

Ons uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van elk kind, door stap voor stap eigen verantwoordelijkheid te hanteren. In de onderbouw gaat het om overzichtelijke keuzetaken die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Naarmate de leerlingen zich meer ontwikkelen, worden de taken groter en moeilijker. Leerlingen bepalen zelf de volgorde van het werken aan een taak en houden het ook zelf bij. Daarnaast kunnen leerlingen binnen afgesproken regels regelmatig kiezen met wie ze werken en waar. Het daltononderwijs ziet een mens/kind als persoon die mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. Een goede voorbereiding op de toekomst!

MEER OVER ONZE SCHOOL