Het openbaar basisonderwijs in Zuidoost heeft een eigen naam gekozen: Sirius, naar de ster die – op het zuidelijk halfrond – als baken voor schippers diende en dient. Aan die naam is een motto gekoppeld: leren is reizen naar je toekomst. Leren moet nieuw en spannend zijn, leren is de beste bagage voor een goede toekomst.

Sirius is verantwoordelijk voor 14 openbare scholen voor primair onderwijs, waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs. Per 1 augustus 2015 staan ongeveer 3.200 leerlingen ingeschreven, die door zo’n 400 personeelsleden w.o. directeuren, leraren en onderwijs ondersteunend personeel worden geschoold.

De stichting Sirius wil door haar inzet realiseren dat het openbaar primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost:

  • zich optimaal richt op 4 – tot 12 – jarige leerlingen in Zuidoost ongeacht de etnisch-culturele en sociaal-economische achtergrond;
  • van hoge kwaliteit is;
  • zich bij voortduring inzet om het onderwijsleerproces te optimaliseren.

Voor het jaarverslag 2015 klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor:

Schonerwoerdstraat 1a
1107 GA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-3116464

Fax: 020-3116469
E-mail: info@stichting-sirius.nl
Website: www.stichting-sirius.nl

To Top