De openbare stichting SIRIUS is het bevoegd gezag van dertien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Ongeacht etnisch-culturele en sociaal-economische achtergrond is de doelstelling het realiseren van onderwijs op kwalitatief hoog niveau.
De kernwaarden van de organisatie zijn
– Transparant
– Ambitieus
– Onderzoekend

De missie van Sirius luidt ‘leren is reizen naar je toekomst’.
Bij Sirius werken ongeveer 230 medewerkers. Er is een ondersteunend bestuursbureau voor personele zaken, financiën, secretariaat, huisvesting en ict.

Voor het jaarverslag 2018 klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor:

Schonerwoerdstraat 1a
1107 GA Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020-3116464

Fax: 020-3116469
E-mail: info@stichting-sirius.nl
Website: www.stichting-sirius.nl

To Top