Ik ben Mirjam Vlaanderen en ik ben de ouderconsulent op ODS Nellestein
(voornamelijk voor de kleuterklassen) en op de voorschoolgroep Nellestein.
Jullie zien me vooral tijdens de brengmomenten en tijdens ouderbijeenkomsten, in
ieder geval op de maandag- en woensdagochtend.

Als ouderconsulent ben ik er voor jullie, de ouders.
Ik ben er als je eens wilt praten over:
 wat je thuis kan doen om de ontwikkeling van je kind te stimuleren – elk kind
is anders, maar kinderen ontwikkelen zich allemaal en je kan die ontwikkeling
stimuleren door samen allerlei verschillende leuke dingen te doen
 hoe je je voelt als opvoeder – iedereen heeft wel eens momenten dat het fijn
is als er iemand is die luistert naar je verhaal, naar hoe je je voelt, naar waar je
tegenaan loopt
Ik ben er ook om:
 ouderbijeenkomsten te organiseren over het thema in de klas bij de kleuters,
of over een ander onderwerp dat jullie interessant vinden
 in samenwerking met de Ouder-Kind Adviseur (OKA) ouderbijeenkomsten
over bredere opvoedthema’s te organiseren
 activiteiten voor ouders (of voor ouders en hun kleuter) te organiseren, die
aansluiten bij het thema van het moment en die inspiratie leveren voor wat je
thuis met je kind kan doen
 speciale activiteiten te doen met ouders om bijvoorbeeld de kleuterhal te
versieren om zodat het thema meteen zichtbaar is
Tot binnenkort, in de klas, in de gang of in de hal van de school.
Dit zijn mijn contactgegevens:
Mirjam Vlaanderen
06 – 239 43 865
m.vlaanderen@swazoom.nl

To Top